دنیای ما،درسال ۲۰۲۰ میلادی به چه شکل است؟

mag-network life style in 2020

طی ده سال آینده، نسل جدیدی بنام نسل c (نسل هزاره یا نسل دیجیتال، که حرف C  نشان دهنده حرف اول واژه های connect communicate و  change است) ، پیدا می شود که متولدین سال های بعد از ۱۹۹۰ هستند، این بومی های دیجیتالی که فعلاً فقط در دانشگاه حضور پیدا می کنند و نیروی کار می شوند، جهان را به گونه ای که می شناسیم دگرگون می کنند. علائق آنها سبب ایجاد تغییری عظیم می شود، به طوری که افراد سراسر دنیا در می یابند چگونه معاشرت کنند، کار کنند و با هیجاناتشان زندگی کنند و آن را در فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی به کار ببرند.

این نسل، انتظار اتصال سریع و قابل اعتماد را دارند که از طریق آن با چندین شرکای کسب و کار آنلاین لینک های تجاری مستقیم ایجاد کنند.

امروزه ما آنها را عوامل یا کاربران برنامه می نامیم و اینترنت بدون هیج نقطه کنترل آشکار در یک cloud  اساساً “بی کانون و بی مرکز” توسعه پیدا می کند.

تا سال ۲۰۲۰ نسل کاملی در دنیای دیجیتال رشد می کند. کامپیوترها، اینترنت، موبایل ها، پیامک ها، شبکه های اجتماعی همه ماهیت دوم برای نسل جدید هستند. آشنایی آنها با فن آوری، وابسته به ارتباطات موبایلی است و مایلند که در تماس با شبکه های بزرگی مثل اعضای خانواده، دوستان، تماس های شغلی در ارتباط باشند.

جهان در سال ۲۰۲۰ عمق تغییرات را نسل C  به ارمغان خواهد آورد که به مدیران در صنایع فن آوری اطلاعات و ارتباطات کمک می کند.

همکارانشان نیز به تنوع صنایع مرتبط می اندیشند و برای آن آماده می شوند. شرکت Strategy & اقدام به طراحی پروژه بلندمدتی جهت بررسی شکل زندگی در جهان و تأثیر آن توسط نسل C  کرده است.

این نسل واقع گرا و مادی گرا هستند، وصل می شوند، ارتباط برقرار می کنند و محتوا محور، کامپیوتر محور و جامعه محورند.

اگر به لحاظ سیاسی تجدد طلب نباشند به لحاظ فرهنگی آزادی خواهند، افرادی در حال پیشرفت هستند با این حال نسبت به نسل قبلی بیشتر با والدینشان زندگی می کنند.

بسیاری از تعاملات اجتماعی شان در اینترنت رخ می دهد، جایی که احساس آزادتری برای بیان نظرات و نگرش هایشان دارند.

آنها تحت تأثیر هری پاتر، باراک اوباما، ieverything , ipods, iTunes, iphones بزرگ شده اند. فناوری طوری در زندگی شان تنیده شده که مفهوم پیشگام اساساً بی معناست.

منبع: ictna