واقعیت مجازی و کمک به تحمل درد دندان !

mag_dental_beach_vr_headset

هنگام ترمیم دندان، اگر حواس بیمار به سمت موضوعی به جز تحمل درد منحرف شود، کار درمان راحت تر پیش می رود. به همین منظور گروهی از محققان انگلیسی تصمیم گرفتند به صورت آزمایشی، برای آرامش بیماران و پیشبرد کار دندان پزشکان، از تکنولوژی واقعیت مجازی (Virtual Reality) استفاده کنند.

آنها در تحقیق خود، ۸۰ بیمار را که دندان هایشان به پر کردن و یا کشیدن نیاز داشت، در سه گروه تقسیم کردند.

در حین کار دندان پزشک، گروه اول با هدست واقعیت مجازی، مشغول تماشای یک ویدیوی ۳۶۰ درجه از ساحل دریا شدند. گروه دوم نیز با همان هدست در یک شهر مجازی به گشت و گذار پرداختند و گروه سوم نیز در شرایط عادی تحت درمان قرار گرفتند.

در نهایت، افراد گروه اول در حین انجام عمل، درد بسیار کمتری را روی دندان خود حس کردند. همچنین، آنها نسبت به بقیه گروه ها پس از انجام کار نیز درد کمتری را به یاد می آوردند.

اما در میزان حس کردن درد، میان افراد گروه دوم و سوم تفاوت معناداری وجود نداشت و این یافته ها نشان داد که ارتباط انسان با طبیعت، حتی از طریق ابزارهای مجازی نیز می تواند در ایجاد آرامش روانی در او موثر باشد.

محققین امیدوارند با ترکیب روش های مرسوم درمانی و روش های نوین مانند استفاده از واقعیت مجازی، کنترل بهتری روی درد حاصل از انواع بیماری یا جراحات داشته باشند.

منبع: digiato